تبلیغات
فرشتگان روی زمین - PROMETHAZINE HCl
 
خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .+++ به خودتان باور داشته باشید و به آنچه که هستید بدانید که نیروی درونتان هست که از هرمانعی قوی تر است+++ قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !
فرشتگان روی زمین
طرف حساب پرستار فقط خداست.
دوشنبه 28 دی 1394 :: نویسنده :

Anergan ,  Baymethazine ,  Gamphen ,  Histazine ,  Mallergan ,  Pentazine ,  Phenameth ,  Phenazine ,  Phenergan ,  Prometh ,  Prorex ,  Prothazine ,  Provigan ,  Remsed ,  Vetozin
طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتقات فنوتیازین
طبقه بندی درمانی: ضداستفراغ و سرگیجه ، آنتی‌هیستامین(آنتاگونیست گیرندةH1 ) ، آرامبخش قبل و بعداز جراحی و مامایی ، داروی كمكی به همراه داروی ضددرد برای كنترل درد بعد
طبقه بندی مصرف در دوران حاملگی : گروه C

  محصولات

Coated Tablets: 25 mg
Syrup: 5 mg/5 ml (as HCl) (60 ml)
Injection Solution: 25 mg/1 ml
Injection Solution: 50 mg/2 ml


 اندیكاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

بیماری حركت (Motion Sickness)
بالغین: 25mg از راه خوراكی، دو بار در روز تجویز می‌شود.
كودكان: 12.5-25mg از راه خوراكی یا عضلانی، دو بار در روز تجویز می‌شود.
تهوع و استفراغ
بالغین: 12.5-25mg از راه خوراكی از راه عضلانی هر 4 تا 6 ساعت درصورت نیاز تجویز می‌شود.
كودكان: 0.25-0.5mg/kg از راه عضلانی هر 4 تا 6 ساعت درصورت نیاز تجویز می‌شود.
رینیت؛ علایم آلرژی
بالغین: 12.5mg از راه خوراكی قبل‌از غذا و هنگام خواب؛ یا 25mg از راه خوراكی به هنگام خواب مصرف می‌شود.
كودكان: 6.25-12.5mg از راه خوراكی، سه بار در روز یا 25mg از راه خوراكی به هنگام خواب مصرف می‌شود.
آرامبخش
بالغین: 25-50mg از راه عضلانی در هنگام خواب یا درصورت نیاز تجویز می‌شود.
كودكان: 12.5-25mg از راه خوراكی یا عضلانی در هنگام خواب تجویز می‌شود.
آرامبخش روتین قبل و بعداز جراحی و داروی كمكی به همراه داروهای مسكن
بالغین: 25-50mg از راه عضلانی، وریدی یا خوراكی تجویز می‌شود.
كودكان: 12.5-25mg از راه عضلانی، وریدی یا خوراكی تجویز می‌شود.
آرامبخش در مامایی
بالغین: 25-50mg از راه عضلانی یا وریدی در مراحل اولیة زایمان و 25-75mg بعداز زایمان تجویز می‌شود. این دوز درصورت نیاز هر 2 تا 4 ساعت تكرار می‌شود. حداكثر دوزاژ روزانه 100mg است.

     فارماكودینامیك و فارماكوكینتیك

مكانیسم اثر: اثر ضداستفراغ و ضدسرگیجه: با اثرات آنتی‌موسكارینی مركزی باعث جلوگیری از استفراغ و سرگیجه می‌شود؛ همچنین این دارو كمورسپتور (CTZ) trigger zoneرا در مدولا مهار می‌كند.
اثر آنتی‌هیستامین: این دارو با هیستامین برای اتصال به گیرندة H1 رقابت می‌كند.
اثر آرامبخش : مكانیسم اثر دارو شناخته نشده است. احتمالاً از طریق كاهش تحریك سیستم رتیكولار این كار را انجام می‌دهد.
نیمه عمر: ناشناخته

دفع: متابولیت‌های این دارو از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شوند.

   كنتراندیكاسیونها و موارد احتیاط

كنتراندیكاسیونها: ، حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر آنتی‌هیستامین‌ها و یا فنوتیازین‌ها ، حملات آسم ، كودكان دزهیدراته ، دپرسیون مغز استخوان ، اپی‌لپسی ، نوزادان.
موارد احتیاط : ، گلوكوم زاویه باریك ، زخم پپتیك ، انسداد پیلورودئودنال ، انسداد خروجی ادرار ناشی‌از بزرگی خوش‌خیم پروستات ، تنگی گردن مثانه ، بیماریهای قلبی ـ عروقی ، هیپرتانسیون ، اختلالات عملكرد حاد یا مزمن ریوی ، اختلال عملكرد كبد ، كودكان با سابقة آپنه در خواب.

   تداخلات

دارو ـ دارو: اثرات تضعیفی دارو بر سیستم اعصاب مركزی بدنبال مصرف سایر داروهای تضعیف‌كنندة سیستم اعصاب مركزی نظیر داروهای ضداضطراب، سایر آنتی‌هیستامین‌ها، ضددردهای مخدر و سایر خواب‌آورها/آرامبخش‌ها تشدید می‌گردد.
اثرات آنتی‌كولینرژیك دارو بدنبال مصرف سایر داروهای دارای خواص آنتی‌كولینرژیك نظیر آنتی‌هیستامین‌ها، ضدافسردگی‌ها، آتروپین، هالوپریدول، سایر فنوتیازین‌ها، كینیدین و دیزوپیرامید تشدید می‌شود.

   واكنش‌های ناخواسته و عوارض جانبی

:CNS آرامش بیش‌از حد، كنفوزیون، بی‌قراری، ترمور، خواب‌آلودگی، علایم اكستراپیرامیدال (بخصوص در افراد مسن)، سرگیجه، عدم درك مكان و زمان.
:CV هیپوتانسیون، هیپرتانسیون.
:EENT میوپی گذرا، احتقان بینی.
:GI بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، یبوست، خشكی‌دهان.
:GU احتباس ادراری.
:HEMA لكوپنی، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی.
:Other حساسیت به نور، یرقان انسدادی برگشت‌پذیر.

  توجهات بالینی

تجویز و نگهداری دارو:
فرآورده‌های خوراكی دارو را همراه با غذا، آب‌میوه، شیر و یا یك لیوان آب تجویز نمائید.
درصورت وجود رسوب و یا تغییر رنگ فرآورده‌های تزریقی، از آنها استفاده ننمائید.
درصورت تجویز پرومتازین بصورت انفوزیون وریدی، ظرف محلول تزریقی را بوسیله فویل آلومینیومی بپوشانید.
غلظت داروی وریدی و سرعت تجویز نباید به‌ترتیب بیشتر از 25mg/ml و 25mg/min باشند، دارو را می‌توان با نرمال‌سالین رقیق كرد.
پرومتازین را با بسیاری از داروها (بخصوص داروهای دارای pH قلیایی) نمی‌توان مخلوط كرد.
دارو را در ظروف دربسته و مقاوم در برابر نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداری كنید.
پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
در بیمارانی‌كه درد دارند ممكن است متعاقب تجویز وریدی دارو، حركات غیرارادی (آتتوئید) در اندام فوقانی دیده شود، این حركات معمولاً بعداز كنترل درد برطرف خواهند شد.
در بیماران دچار مشكلات تنفسی، عملكرد تنفسی باید حین درمان كنترل شود. پرومتازین رفلكس سرفه را مهار می‌نماید و منجر به غلیظ شدن ترشحات برونش‌ها نیز می‌گردد.
خشكی دهان را می‌توان با غرغره آب ولرم و یا مصرف آدامس‌های بدون قند برطرف نمود.

     آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات كلی: ترتیب زمانی مصرف دارو را برای بیمار شرح داده و گوشزد كنید درصورتی‌كه دارو طبق برنامة منظمی تجویز شده باشد، باید دوز فراموش‌شده را بلافاصله پس‌از بخاطر آوردن مصرف نماید، مگر اینكه فرصتی تا زمان كاربرد دوز بعدی وجود نداشته باشد.
مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌شود. به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
به بیمار توصیه نمائید جهت پیشگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیك از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید. احتمال ابتلای سالخوردگان به این عارضه بیشتر است.
به بیمار تذكر دهید در طی درمان با این دارو از مصرف داروهای تضعیف‌كنندة سیستم اعصاب مركزی پرهیز نماید.
به بیمار بیاموزید بروز گلودرد، تب، زردی یا حركات غیرارادی را به پزشك گزارش نماید.
‌ هنگامی كه دارو به‌صورت پروفیلاكسی در بیماری حركت بكار می‌رود. به بیمار توصیه نمائید دارو را حداقل 30 دقیقه و ترجیحاً 2-1 ساعت قبل‌از قرارگرفتن در موقعیتهایی كه سبب این بیماری می‌شوند، بكار برد.

  مصرف در دوران شیردهی

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.
 khoddamdrugs.com
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
DIV>

کد دنبال کننده موس >DIV>>