تبلیغات
فرشتگان روی زمین - لارگاکتیل
 
خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .+++ به خودتان باور داشته باشید و به آنچه که هستید بدانید که نیروی درونتان هست که از هرمانعی قوی تر است+++ قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !
فرشتگان روی زمین
طرف حساب پرستار فقط خداست.
دوشنبه 2 آذر 1394 :: نویسنده :
 CHLORPROMAZINE HCl
Chlorzine ,  Largactil ,  Normazine ,  Ormazine ,  Promapar ,  Promaz ,  Psychozin ,  Sonazine ,  Thorazine ,  Thor-Prom
طبقه بندی فارماکولوژیک: فنوتیازین
طبقه بندی درمانی: ضدسایكوز ، ضداستفراغ
طبقه بندی مصرف در دوران حاملگی : گروه C

اشکال دارویی

Coated Tablets: 25 mg
coated Tablets: 100 mg
Injection: 50 mg/2 ml


 اندیكاسیونها، راه مصرف و دوزاژ

سایكوز
بالغین: روزانه 30-70mg از راه خوراكی، منقسم در دو تا چهار دوز تجویز می‌شود. درصورت نیاز می‌توان دوز دارو را هفته‌ای دوبار و هربار 20-50mg تا زمان كنترل علایم افزایش داد. اغلب بیماران به دوز 200mg در روز جواب می‌دهند، ولی گاهی تا 800mg در روز نیز ممكن است مورد نیاز باشد.
كودكان: 0.25mg/kg از راه خوراكی، هر 4 تا 6 ساعت یا 0.25mg/kg از راه عضلانی هر 6 تا 8 ساعت تجویز می‌شود. حداكثر دوزاژ در كودكان كوچكتر از 5 سال 40mg در روز و در كودكان سنین 5 تا 12 سال 75mg در روز است.
درمان سریع سایكوز در بیماران آژیته
بالغین: 25mg از راه عضلانی تزریق می‌شود؛ درصورت نیاز می‌توان یك ساعت بعد 20-50mg از راه عضلانی تزریق نمود. دوز دارو را می‌توان بتدریج و در خلال چند روز افزایش داد. حداكثر دوزاژ 400mg هر 4 تا6 ساعت است.
تهوع و استفراغ
بالغین: 10-25mg از راه خوراكی یا عضلانی هر 4 تا 6 ساعت درصورت نیاز تجویز می‌شود.
كودكان و شیرخواران: 0.25mg/kg از راه خوراكی هر 4 تا 6 ساعت، یا 0.25mg/kg از راه عضلانی هر 6 تا 8 ساعت تجویز می‌شود.
سكسكة مقاوم
بالغین: 25-50mg از راه خوراكی یا عضلانی، سه یا چهار بار در روز تجویز می‌شود.
سندرم قطع مصرف الكل خفیف؛ پورفیری متناوب حاد؛ تتانوس
بالغین: 25-50mg از راه عضلانی، سه یا چهار بار در روز تجویز می‌شود.

 فارماكودینامیك و فارماكوكینتیك


مكانیسم اثر: اثر ضدسایكوز: بلوك پس‌سیناپسی گیرنده‌های دوپامینی CNS و مهار اثرات ناشی‌از دوپامین.
اثر ضدتهوع و استفراغ: بلوك گیرنده‌های دوپامینی در مركز استفراغ بصل‌النخاع (CTZ ).
نیمه عمر: 30 ساعت


دفع: به‌طور عمده از راه كلیه و به‌مقدار كمی از راه صفرا دفع می‌شود.

  كنتراندیكاسیونها و موارد احتیاط


كنتراندیكاسیونها: ، حساسیت مفرط به فنوتیازین‌ها ، دیسكرازی خونی و دپرسیون مغز استخوان ، كوما ، ضایعات مغزی ، دپرسیون CNS ، كلاپس عروقی ، بیماریهای عروق مغزی.
موارد احتیاط : ، بیماریهای قلبی (دیس‌ریتمی‌ها، نارسایی احتقانی قلب، آنژین صدری، بیماریهای دریچه‌ای، بلوك‌های قلبی) ، آنسفالیت ، سندرم ری ، ضایعات به سر ، بیماریهای تنفسی ، صرع و سایر بیماریهای همراه با تشنج ، گلوكوم ، بزرگی خوش‌خیم پروستات ، احتباس ادراری ، اختلال عملكرد كلیه و كبد ، بیماری پاركینسون ، فئوكروموسیتوم ، هیپوكلسمی.

    تداخلات

دارو ـ دارو: بدنبال مصرف همزمان با داروهای ضدفشارخون هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف كلرپرومازین تشدید می‌گردد.
اثرات تضعیف‌كنندة دارو بر سیستم اعصاب مركزی بدنبال مصرف الكل، آنتی‌هیستامین‌ها، مخدرها، آرامبخش ـ خواب‌آورها یا بیهوش‌كننده‌های عمومی تشدید می‌گردد.
مصرف همزمان فنوباربیتال اثرات درمانی این دارو را كاهش می‌دهد.
مصرف سایمتدین بطور همزمان باعث تشدید سمیَت این دارو می‌گردد.
بدنبال مصرف همزمان لیتیوم ممكن است بیمار دچار آنسفالوپاتی حاد گردد.
مصرف همزمان آنتی‌اسیدها یا داروهای ضداسهال جاذب، جذب كلرپرومازین را كاهش می‌دهد.

    واكنش‌های ناخواسته و عوارض جانبی

:CNS علایم اكستراپیرامیدال، پسودوپاركینسونیسم، خواب‌آلودگی، سندرم نورلپتیك بدخیم، نارسایی ریوی كشنده، تشنج، سردرد، بی‌خوابی، تشدید علایم سایكوتیك.
:CV آسیستول، هیپوتانسیون ارتوستاتیك، تاكیكاردی، غش، دیس‌ریتمی‌ها، تغییراتECG ، افزایش درد آنژینی.
:EENT تاری دید، تنیتوس، میدریاز، افزایش فشار داخل چشم.
:GI خشكی دهان، یبوست، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، اسهال.
:GU احتباس ادراری، ژنیكوماستی، هیپرمنوره، اشكال در انزال.
:HEMA لكوپنی گذرا، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی، آنمی.
l:Local درماتیت تماسی، نكروز عضلانی در محل تزریق عضلانی.
:Other هیپرپرولاكتینمی، حساسیت به نور، افزایش اشتها یا افزایش وزن، واكنش افزایش‌حساسیت (راش، كهیر، تب دارویی، ادم، یرقان كلستاتیك).
توجه: درصورت ایجاد واكنشهای زیر مصرف دارو سریعاً باید قطع شود؛ افزایش‌حساسیت، یرقان، آگرانولوسیتوز، سندرم نورولپتیك بدخیم، علایم اكستراپیرامیدال.

  توجهات بالینی


تجویز و نگهداری دارو:
بعداز تثبیت دوزاژ، بهتر است دارو را به‌صورت دوز منفرد در هنگام خواب تجویز نمود.
از تماس داروی تزریقی با پوست، چشم و لباس خودداری نمائید.
فرآوردة تزریقی را باید به‌آرامی و به‌صورت عمیق تزریق نمود.
از تزریق این فرآورده قبل‌از رقیق نمودن آن به داخل ورید خودداری نمائید.
فرم تزریقی دارو به رنگ زرد لیمویی می‌باشد، درغیراینصورت از تزریق محلول خودداری نمائید.
پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
قبل‌از شروع درمان، فشارخون، نبض و ظرفیت‌های تنفسی بیمار را اندازه‌گیری نمائید.
در شروع درمان سرگیجه و آرامش بیش‌ازحد و افت فشارخون شایع است كه به‌مرور زمان این عوارض كاهش می‌یابد.
افراد سیگاری نیاز به دوزهای بالاتری از دارو دارند.
میزان I&O (دریافتی و دفع) بیمار را اندازه‌گیری نمائید.
كلرپرومازین رفلكس سرفه را مهار می‌نماید.
CBC ، تستهای عملكرد كبدی، آزمایش كامل ادرار، معاینات چشم و ECG باید قبل و به‌صورت متناوب در خلال درمان انجام شود.
  آموزش بیمار / خانواده

اطلاعات كلی: به بیمار توصیه كنید درصورت فراموش كردن یك دوز دارو، از حذف یا دو برابر كردن دوزهای بعدی پرهیز نماید. قطع ناگهانی دارو باعث گاستریت، تهوع، استفراغ، سرگیجه، سردرد، تاكیكاردی و بی‌خوابی می‌شود.
احتمال بروز علایم اكستراپیرامیدال و دیسكینزی تأخیری را به بیمار گوشزد نمائید.
جهت كاهش احتمال بروز هیپوتانسیون وضعیتی لازم است بیمار از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.
مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد، به بیمار توصیه نمائید تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
به بیمار توصیه نمائید در مدت درمان با این دارو از مصرف سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مركزی پرهیز نماید.
به بیمار بیاموزید درصورت بروز زخم‌های دهانی، تب، خونریزی یا خون‌مردگی غیرطبیعی، راش، ضعف، لرزش، اختلال بینایی، تیرگی رنگ ادرار و یا رسی رنگ شدن مدفوع، سریعاً به پزشك اطلاع دهد.

  مصرف در دوران شیردهی

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. باید منافع این دارو در مادر در مقابل عوارض احتمالی در نوزاد سنجیده شود.
نوع مطلب : پرستار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
DIV>

کد دنبال کننده موس >DIV>>